Výstavba kabelových sítí

Výstavba podzemních kabelových sítí 1kV, 22kV a sdělovacích sítí

Naše společnost je významným dodavatelem podzemních energetických liniových staveb. Tyto stavby můžeme zajistit i tzv. "na klíč" a to od zpracování projektové dokumentace, přes odsouhlasení příslušnými orgány vč. schválení orgány státní správy až po vlastní realizaci daného projektu včetně kompletního inženýringu. To vše v kvalitě ISO 9001 : 2008.

  • kabelové sítě 1 kV, 22 kV
  • sdělovací sítě optické a metalické
  • kabelové soubory 22 kV
  • manipulace v síti PREdistribuce, a. s.
  • smluvní partner PREměření, a. s., ve zřizování nových a úpravě stávajících obchodních měření

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailovým formulářem.