Pronájem a údržba trafostanic

Pronájem

Společnost KORMAK Praha a.s. také pronajímá provizorní velkoodběratelské transformační stanice v tomto provedení:

 • Oceloplechová trafostanice 160 - 1000 kVA 22/0,4 kV
 • rozváděč VN Siemens 8DJ10.10, Möeller GAE 2K2TS
 • transformátor BEZ Bratislava, SGB, Končar - olejové
 • NN rozváděč 6 – 8 vývodů
 • hlavní jistič BL 1000, BL 1600 - nastavitelná ochrana DTV3
 • kompenzace
 • skříň SM1 pro nepřímé měření

Údržba

KORMAK Praha a.s. provádí servisní práce (údržba a čištění) velkoodběratelských transformačních stanic s využitím termokamery.

 • pohledová kontrola TS
 • kontrola oteplení spojů pomocí termokamery
 • kompletní čištění TS
 • kontrolní měření uzemnění
 • kontrola stavu oleje popř. odebrání vzorku oleje na rozbor, doplnění
 • vyhotovení revize

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailovým formulářem.