Skupina PRE

V březnu 2016 se společnost stala dceřinou společností PRE.

Skupina PRE je se svými více než 700 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V současné době zaměstnává 1 450 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2016 cca 6,2 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku ve výši 2,75 mld. Kč. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.

Společnost KORMAK Praha a. s., je, jako řízená osoba, součástí koncernu PRE.