Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Radek Matuszny předseda představenstva
Ing. Tomáš Kocourek místopředseda představenstva
Ing. Veronika Marušková členka představenstva

Dozorčí rada

Ing. Karel Urban předseda dozorčí rady
Ing. Milan Válek člen dozorčí rady
Ing. Miloslav Nergl člen dozorčí rady