Historie

Společnost KORMAK Praha a.s. vzniká v lednu 1995, kdy jsou do Obchodního rejstříku zapsány živnosti se zaměřením na projektování elektrických zařízení a realizaci elektromontážních prací. Firmu vlastní společníci Kořínek a Macura a přibírají první dva zaměstnance. Firma postupně expanduje a rozšiřuje své aktivity.

V březnu 1998 se spojuje se společností Knaifl s.r.o. Po této fúzi společnost funguje jako jedna z velkých firem pro projektování a montáž liniových kabelových venkovních tras NN,VN a VVN a výstavbu trafostanic VN. Expanze firmy a její růst má za následek, že stávající zázemí v Sazečské 1 již nevyhovuje potřebám firmy a proto se v lednu 2003 stěhuje do vlastního nového sídla firmy K Sokolovně 667, Praha 10-Uhříněves. V témže roce také firma vyhrává výběrové řízení na zajištění poruchové služby v sítích NN na jedné třetině území hl. m. Prahy, v roce 2006 také pro sítě VN. V roce 2013 dochází k transformaci na akciovou společnost.

V březnu 2016 se společnost stala dceřinou společností PRE.